Optant-konventionen

Optant-konventionen
Optant-konventionen blev indgået mellem Danmark og Tyskland den 11. Januar 1907.
Det var en traktat, der sagde, at Tyskland skulle lade børn i Sønderjylland født af danske forældre før 1898, få tysk statsborgerskab.
Danmark skulle til gengæld anerkende Kongeå-grænsen fra 1864 - og give afkald på Pragfredens paragraf 5 (fra 1866), der lovede Danmark en folkeafstemning i Slesvig.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”